Sikkerhetsregler

Klatring innebærer en viss risiko, og all aktivitet hos Tyrili Klatring foregår på eget ansvar.

Barn under 13 år skal alltid være i følge med en voksen, og det er den voksne som har ansvaret for barnets sikkerhet. Ungdom i alderen 13-18 år kan oppholde seg i senteret på egenhånd, så fremt foresatte har undertegnet ansvarserklæring.

Generelt

 • Ingen løping.
 • Unngå å stå, sitte eller gå i området der en annen klatrer kan falle, spesielt ved buldreveggene og i landingssonen til autobelayene.
 • Tøm lommene før klatring, unngå fallende gjenstander.
 • Ikke stikk fingeren i boltehengerne i klatreveggen.
 • Enhver som ser feil/mangler ved anlegget eller adferd som kan medføre risiko, plikter å varsle.

Bruk av selvsikrere (autobelay)

 • Du er selv ansvarlig for å få opplæring før autobelay tas i bruk.
 • Du er ansvarlig for at selen sitter riktig på. Spør en ansatt hvis du er usikker.
 • Barn under 13 år skal kobles av og på autobelay av en voksen hver gang.
 • Unngå å klatre sidelengs.

Buldring

 • Det er ditt ansvar at andre buldrere ikke faller på deg.
 • Hold fallsonen fri for harde gjenstander som drikkeflasker, pussestokk etc.
 • Madrassene i hovedrommet er til å falle på. Lek og turning henvises til barnerommet.

Tauklatring

 • Alle har lov til å klatre i tau på Tyrili Klatring, men for å sikre kreves det Brattkort eller Topptaukort.
 • Det er sikrerens ansvar å etterleve Klatrevettplakaten og ansvarserklæringen for Brattkort og Topptaukort.
 • Hvis du ikke har Brattkort eller Topptaukort kan du sikre i kursrommet under forutsetning av at du har med deg en person over 18 år som har Brattkort. Ledsageren skal være på gulvet, ha fullt fokus på den som sikrer og alltid holde i den passive enden av tauet.
 • Anbefalt aldersgrense for ledklatring er 10 år.
 • Det er ikke tillatt å utføre lønnet/organisert instruksjon uten at det er avklart med Tyrili Klatring.

Ansvarserklæring

Ansvarserklæringen fylles ut av alle kunder og besøkende til Tyrili Klatring.