Klatresenteret

Hovedrommet

I hovedrommet er det 15 meter høye tauvegger, og stor buldrevegg. Klatreveggenes høyde og helning varierer sterkt, fra vertikalt til sterkt overhengende. 

Mesaninen

I andre etasje har vi buldring på vertikale til bratte vegger. Totalt kan man boltre seg på 150 kvadratmeter.

Kurs- og barneavdeling

Vi har også et mindre rom med lavere vegger skjermet fra resten av klatresenteret. Tauveggene her er 9 meter høye, og de fleste linjene er utstyrt med topptau eller selvsikrere. I tilknytning til kursrommet er det også en barneavdeling der de minste barna kan klatre og leke. 

 

Tyrili Klatring og Tyrilistiftelsen

Tyrili Klatring (offisielt navn Tyrili Klatresystemer AS) eies av Tyrilistiftelsen, og er samlokalisert med Tyrilisenteret i Lillehammer.

Tyrilistiftelsen med tilhørende virksomheter er omfattet av Åpenhetslovens virkeområde, jfr. Åpenhetsloven §§2 og 3. 

Redegjørelse etter åpenhetsloven (PDF, 926KB)