Alle kan klatre med autobelay!

Du får en kort innføring av oss, og så er det bare å klatre i vei. Du trenger ikke noe eget kurs, og det koster ikke noe ekstra. Det er heller ikke nødvendig å reservere tid, bare henvend deg til en av de ansatte når du kommer.

Barn under 13 år skal være i følge med en voksen i klatresenteret, og det er den voksne som skal koble barna inn og ut av autobelay. 

Vektgrense for autobelay er 10 kg - 150 kg.