Innhold

Deltagerne skal gjøres kjent med de ulike klatreartene og lære grunnleggende klatreteknikk. Treningene vil være preget av både lek og klatring, der vi systematisk jobber med hovedområdene fotteknikk og grepsteknikk, tauklatring og buldring.

Treningstid og varighet

Det er trening på en fast ukedag (mandag, onsdag eller torsdag), kl 17.00-18.30.
Gruppa varer i totalt 10 uker, og starter i uke 42. Siste trening før jul blir i uke 49, og de siste to treningene går i starten av januar (uke 2 og 3).

Målgruppe

Ungdomsgruppa er i utgangspunktet ment for aldersgruppen 10-15 år. Deltagelse for yngre deltagere kan vurderes dersom de har klatret mye tidligere, feks gjentatt deltagelse på barneklatring.

Pris

Kr 2.300 per deltager. Prisen inkluderer inngang og utstyr.

Påmelding

Benytt skjema for ønsket treningsdag. Det er kun 10 plasser i hver gruppe.