De nye rutene har alle fått en stemmeseddel ved starten, med forslag til hvilken grad som er riktig. Ved å gi din stemme hjelper du oss med på å kalibrere gradene.