Barneklatring er et tilbud til barn i 1.-7. klasse.