På kurset lærer du å sikre på topptau og på led, grunnleggende klatreteknikk, om bruk av utstyret og sikker opptreden i et klatresenter. 

Det er ikke nødvendig å ta hele kurset samtidig. Hvis du bare ønsker å delta på en av delene, velger du dette i påmeldingsskjemaet nedenfor. Topptaukurs er del 1, og ledkurs er del 2. For å delta på ledkurs må du ha topptaukort eller tilsvarende kompetanse fra før.

Kurset handler mye om sikkerhet. Derfor ønsker vi at alle deltagere gjør seg kjent med viktig sikkerhetsinformasjon på våre nettsider:

Påmelding til NKF grunnkurs

Påmeldingen gjelder:
 
 
(Captcha-spørsmål)