Barneklatring onsdag, for barn i 1.-7. klasse. Oppstart onsdag 31. august.

Alle kunder må gjøre seg kjent med våre sikkerhetsregler og ansvarserklæring.

 

Påmelding til barneklatring på onsdager